Como diria o Conde Vitorio Terra-Nova: “Está morto o rapaz”.